A gazdasági fejlődés szolgálatában

Az uniós pénzforrások több mint felét az EU az európai strukturális és beruházási alapok révén bocsátja a kedvezményezettek rendelkezésére. A szóban forgó öt pénzalapot az Európai Bizottság és az uniós tagállamok közösen kezelik. 

Az alapok olyan beruházások finanszírozására szolgálnak, amelyek munkahelyek létrejöttét eredményezik, illetve elősegítik a fenntartható és környezetbarát gazdasági növekedést Európában.

Az európai strukturális és beruházási alapok öt elsődleges célterülete a következő:

  • kutatás és innováció,
  • digitális technológiák,
  • az alacsony szén‑dioxid‑kibocsátású gazdaság kiépítése,
  • a természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás,
  • kisvállalkozások.

Az öt alap

Az európai strukturális és beruházási alapok a következők:

az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), amely elősegíti az EU különböző régióinak a kiegyenlített fejlődését;
Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA)

az Európai Szociális Alap (ESZA), amely támogatást nyújt a foglalkoztatást ösztönző projektekhez EU-szerte, és segíti az európai humán erőforrásba – a munkavállalókba, a fiatalokba és az álláskeresőkbe – történő beruházásokat;
Európai Szociális Alap (ESZA)

a Kohéziós Alap, melyből közlekedési és környezetvédelmi projektek finanszírozhatók azokban az uniós országokban, ahol az egy főre jutó bruttó nemzeti jövedelem nem éri el az uniós átlag 90%-át. 2014 és 2020 között ezek az országok a következők: Bulgária, Ciprus, a Cseh Köztársaság, Észtország, Görögország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Portugália, Románia, Szlovákia és Szlovénia;
Kohéziós Alap

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA), amely az EU vidéki térségeire jellemző kihívások kezeléséhez járul hozzá;
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA)

az Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA), amely segít a halászoknak abban, hogy fenntartható halászati módszerekre térjenek át, továbbá előmozdítja a gazdasági tevékenységek diverzifikálását Európa part menti térségeiben, aminek eredményeként javul az ott élők életminősége.
Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA)

Az alapok kezelése

Az európai strukturális és beruházási alapokat partnerségi megállapodások alapján maguk az uniós országok kezelik.

Az egyes országok az Európai Bizottsággal együttműködésben előkészítik a megállapodást, amely rögzíti, hogy az alapok hogyan kerülnek felhasználásra a jelenlegi, 2014 és 2020 közötti finanszírozási időszakban.

Partnership agreements on the European structural and investment funds

A partnerségi megállapodások alapján beruházási programok jönnek létre, amelyek keretében a pénzforrásokat továbbirányítják az érintett régiókban, illetve szakpolitikai területeken megvalósítandó projektek céljaira.

Beruházási területek

Az európai strukturális és beruházási alapok kedvezményezettjei

A tárgyalások eredménye

14 December 2015Regional and Urban Policy

Commission communication on negotiations around EU countries' investment programmes

Commission communication on negotiations around EU countries' investment programmes

Dokumentumok