Цел

Кипър се присъедини към ЕС през 2004 г. като фактически разделен остров. На 26 април 2004 г. Съветът на ЕС заяви решимостта си „да сложи край на изолацията на общността на кипърските турци и да улесни обединението на Кипър, като насърчи икономическото развитие на общността на кипърските турци“.

В този контекст Комисията изпълнява програма за помощ за общността на кипърските турци, въз основа на Регламента относно подкрепата (Регламент (ЕО) № 389/2006). Програмата се управлява от Генерална дирекция „Подкрепа на структурните реформи“ на Комисията.

Програма на ЕС за помощ за общността на кипърските турци

Програмата има за цел да улесни обединението на Кипър чрез насърчаване на икономическото развитие на общността на кипърските турци, с акцент върху:

  • икономическата интеграция на острова
  • подобряването на контактите между двете общности и с ЕС
  • подготовката за прилагане на законите на ЕС (наричани още достижения на правото на ЕС) след цялостно решение на кипърския въпрос.

През периода 2006—2018 г. ЕС задели почти 520 милиона евро за проекти в подкрепа на общността на кипърските турци.

Конкретни цели на програмата

  • насърчаване на социалното и икономическото развитие на общността на кипърските турци
  • развитие и обновяване на инфраструктурата
  • насърчаване на помирението, изграждане на доверие и подкрепа за гражданското общество
  • сближаване на общността на кипърските турци с ЕС чрез информация и контакти между кипърските турци и други граждани на ЕС
  • подпомагане на общността на кипърските турци да се подготви за прилагането на практика на правото на ЕС, когато бъде постигнато съгласие по цялостното разрешаване на кипърския въпрос.

Генералната дирекция „Подкрепа на структурните реформи“ ръководи Службата за подпомагане на програмата (EUPSO) в северната част на Никозия, която действа като звено за контакт с общността бенефициер и помага за предоставянето на помощта.

Примери за получатели на финансиране

От 2006 г. насам Европейският съюз подкрепя социалното и икономическото развитие на общността на кипърските турци, включително подобряването на икономическите условия и качеството на живот в селските райони. Вижте видеоматериалите по-долу (в YouTube), за да научите за историите на някои от получателите.

EU Aid Programme in Angolemi / Angolem

Програма на ЕС за помощ в Angolemi / Αγγολέμι / Angolem

Това е историята на един от получателите на финансирана от ЕС помощ в Angolemi / Αγγολέμι / Angolem.

Culture and Art House

Дом на културата и изкуството / Σπίτι του πολιτισμού και της τέχνης/Kültür ve Sanat Evi

Това е историята на един от получателите на финансирана от ЕС помощ в Kiados / Çatoz / Serdarlı.

Improving Dairy Production

Подобряване на производството на млечни продукти / Βελτίωση της παραγωγής γάλακτος / Süt Üretiminin İyileştirilmesi

Това е историята на един от получателите на финансирана от ЕС помощ в Louroukina / Lurucina / Akıncılar.

От 2006 г. насам Европейският съюз подкрепя социалното и икономическото развитие на общността на кипърските турци, включително подобряването на икономическите условия и качеството на живот в селските райони. Вижте видеоматериалите по-долу (в YouTube), за да научите за историите на някои от получателите.

Образование за повишаване на уменията

За да се подготви почвата за обединението на Кипър, програмата за помощ цели да сближи повече двете общности в страната. От 2006 г. насам по програмата за помощ за общността на кипърските турци са разпределени близо 40 млн. евро за повишаване на уменията чрез образование. Разгледайте брошурите по-долу, за да научите повече за това как ЕС инвестира в образование и повишаване на пригодността за заетост, като по този начин допринася за социалното и икономическото развитие и предоставя възможности за сближаване на общностите на кипърските турци и кипърските гърци.

СвалиPDF - 1.7 MB

СвалиPDF - 1.7 MB

СвалиPDF - 1.7 MB

Организации, администриращи средства от ЕС при непряко управление:

2018 г.

2017 г.

2016 г.

Документи

СвалиPDF - 1 MB
СвалиPDF - 2.6 MB
СвалиPDF - 17.3 KB
СвалиPDF - 3.2 MB