Kdo je lahko partner

Partner je lahko podjetje, raziskovalna organizacija ali nevladna organizacija ne glede na kraj sedeža, pod pogojem, da je finančno sposoben in usposobljen za izvajanje nalog, navedenih v predlogu projekta.

Potrebno pa je dokazilo o operativni in finančni sposobnosti partnerja za izvajanje projektnih nalog v okviru predloga.

Iskanje partnerja

Partnerja lahko poiščete sami, vendar vam lahko številne storitve za iskanje partnerjev pomagajo pri iskanju organizacij, ki bi želele sodelovati v predlogih projektov, in objavi vaših ponudb za sodelovanje.

Odvisno od programa financiranja (v glavnem programi raziskav in inovacij) lahko storitve za iskanje partnerjev zagotavljajo tudi nacionalne kontaktne točke, ki ponujajo podrobne profile partnerjev in evidentirajo aktivne zahtevke za partnerstvo.

Med njimi so:

CORDIS Partner Service
Ena največjih podatkovnih zbirk s profili partnerjev na področju raziskav in inovacij.

Idealist Partner Search
Zbirka je namenjena predvsem (vendar ne samo) področju IKT.

Podatkovna zbirka Enterprise Europe Network o možnostih sodelovanja
Zbirka s profili mednarodnih podjetij in raziskovalnih organizacij na področju inovacij in tehnologije pomaga pri iskanju primernih partnerjev za dvostransko poslovanje in sodelovanje na področju inovacij in tehnologije.