Kto môže byť partnerom?

Partnerom môže byť akákoľvek spoločnosť, výskumná organizácia alebo mimovládna organizácia bez ohľadu na jej sídlo, za predpokladu, že bude finančne životaschopná a kvalifikovaná na plnenie úloh uvedených v návrhu projektu.

V rámci návrhu je však potrebné predložiť dôkaz o prevádzkovej a finančnej uskutočniteľnosti projektu.

Vyhľadávanie partnerov

Aj keď si partnera môžete vyhľadať sami, pri hľadaní organizácií ochotných spolupracovať na projektoch alebo pri uverejnení vašich ponúk na spoluprácu vám môžu pomôcť rôzne služby vyhľadávania partnerov.

V závislosti od programu financovania (zvyčajne pri výskumných a inovačných programoch) vám služby vyhľadávania partnerov môžu poskytnúť aj národné kontaktné miesta, ktoré ponúkajú profily partnerov a aktívne vyhľadávanie partnerstiev.

Usmernenie k hľadaniu partnerov

Nájdite si k projektu partnerov

Databáza siete Enterprise Europe Network obsahujúca možnosti spolupráce
Inovačné a technologické profily medzinárodných spoločností a výskumných organizácií. Tieto informácie pomáhajú identifikovať vhodných partnerov pre dvojstranné obchodné vzťahy a spoluprácu v oblasti inovácie a technológií.