Min jista’ jkun sieħeb?

Kwalunkwe kumpanija, organizzazzjoni ta’ riċerka jew organizzazzjoni mhux governattiva tista’ tkun sieħeb, irrispettivament minn fejn huma bbażati, sakemm dawn ikunu finanzjarjament vijabbli u kkwalifikati biex iwettqu l-kompiti speċifikati fil-proposta tal-proġett.

Madankollu, għandu jkun hemm prova ta’ vijabbiltà finanzjarja u operattiva li l-kompiti tal-proġett fil-proposta jistgħu jitwettqu.

Tiftix għal sieħeb

Għalkemm inti liberu biex issib is-sieħeb tiegħek stess, jeżistu bosta servizzi ta’ tfittxijiet għal sħab li jistgħu jgħinuk issib organizzazzjonijiet li jixtiequ jipparteċipaw fi proposti, jew jippubblikaw offerti tal-kollaborazzjoni tiegħek.

Skont il-programm ta’ finanzjament ikkonċernat (ġeneralment il-programmi ta’ riċerka u innovazzjoni), il-punti ta’ kuntatt nazzjonali (NCPs) jipprovdu wkoll servizzi ta’ tfittxija għal sħab, li joffru profili dettaljati tas-sħab u talbiet ta’ sħubija attivi.

Fost l-eżempji nsibu:

Is-Servizz ta’ Sħab CORDIS
Wieħed mill-ikbar bażijiet tad-data ta’ profili ta’ sħab għar-riċerka u l-innovazzjoni.

It-Tiftix ta’ Sħab Idealist
B’mod ewlieni, iżda mhux limitat għal ICT.

Il-Bażi tad-Data għal Opportunitajiet ta' Kooperazzjoni tan-Network Enterprise Europe
Profili ta’ innovazzjoni u teknoloġija minn kumpaniji internazzjonali u organizzazzjonijiet ta' riċerka, - jgħinu jidentifikaw sħab adatti għal negozju bilaterali, kooperazzjoni ta’ innovazzjoni u teknoloġija.