Kas var būt projekta partneris?

Par partneri var būt ikviens uzņēmums, pētniecības organizācija vai nevalstiska organizācija neatkarīgi no atrašanās vietas, ja vien tie ir finansiāli stabili un gana kompetenti, lai veiktu projekta priekšlikumā minētos uzdevumus.

Tomēr vajadzīgi pierādījumi, kuri apliecina darbības un finanšu stabilitāti, kas partnerim ļauj izpildīt priekšlikumā minētos uzdevumus.

Partneru meklēšana

Lai gan projekta partneri varat sameklēt pats pēc saviem ieskatiem, ir dažādi rīki, kas jums palīdzēs piemeklēt organizācijas, kuras gribētu piedalīties projektā, vai labprāt publicēs jūsu sadarbības piedāvājumu.

Atkarībā no finansējuma programmas (parasti tās ir pētniecības un inovācijas programmas) arī valstu kontaktpunkti sniedz partneru meklēšanas pakalpojumus, piedāvājot izvērstus partneru profilus un partnerību pieprasījumus.

Padomi attiecībā uz partneru meklēšanu

Sameklējiet partnerus savam projektam!

Eiropas Biznesa atbalsta tīkla sadarbības iespēju datubāze
Starptautisko uzņēmumu un pētniecības organizāciju inovācijas un tehnoloģiju profili – datubāze palīdz atrast piemērotus partnerus savstarpējiem darījumiem un sadarbībai inovācijas un tehnoloģiju jomā.