Kas gali būti partneriu?

Partneriu gali būti bet kuri bendrovė, mokslinių tyrimų organizacija arba nevyriausybinė organizacija – nesvarbu, kokia jos įsisteigimo vieta, su sąlyga, kad ji yra finansiškai pajėgi ir kvalifikuota atlikti užduotis, nurodytas projekto pasiūlyme.

Partneris turi įrodyti, kad turi veiklos ir finansinių pajėgumų vykdyti pasiūlyme nurodytas projekto užduotis.

Partnerių paieška

Nors partnerių galite rasti patys, yra ir įvairių partnerių paieškos priemonių, kuriomis naudojantis galima lengviau rasti organizacijų, norinčių dalyvauti projektuose, arba skelbti savo siūlymus bendradarbiauti.

Priklausomai nuo finansavimo programos (paprastai tai mokslinių tyrimų ir inovacijų programos), partnerių paieškos paslaugas taip pat teikia nacionaliniai kontaktiniai centrai siūlydami išsamią informaciją apie galimus partnerius ir paskelbtus partnerystės prašymus.

Toliau nurodyti keli pavyzdžiai.

CORDIS partnerių paieškos paslauga
Tai viena didžiausių partnerių (mokslinių tyrimų ir inovacijų srities) duomenų bazių.

„Ideal-ist“ partnerių paieška
Daugiausia IRT, bet ne tik.

Europos įmonių tinklo bendradarbiavimo galimybių duomenų bazė
Informacija apie įvairias inovacijų ir technologijų sričių tarptautines bendroves ir mokslinių tyrimų organizacijas. Tai padeda rasti tinkamų partnerių dvišaliam ir inovacijų bei technologijų sričių bendradarbiavimui.