Keda saab partneriks võtta?

Teie projektipartneriks võib olla mis tahes ettevõte, teadusorganisatsioon või vabaühendus olenemata tema asukohast, tingimusel et ta on rahaliselt jätkusuutlik ning võimeline täitma projektiettepanekus kirjeldatud ülesandeid.

Siiski tuleb tema tegevus- ja finantsalast võimekust neid ülesandeid täita ka tõendada.

Partneriotsing

Ehkki teil on täielik vabadus ise omale projektipartnereid leida, on loodud ka mitmesuguseid partneriotsingu teenuseid, mis aitavad teil leida organisatsioone, kes sooviksid projektis osaleda, või abistavad teid koostööpakkumiste avaldamisel.

Olenevalt rahastamisprogrammist pakuvad (enamasti teadus- ja innovatsiooniprogrammide) partneriotsinguteenuseid ka riiklikud kontaktpunktid, kellel on põhjalik ülevaade võimalike partnerorganisatsioonide profiilidest ja projektidest, kuhu parajasti partnerit otsitakse.

Mõned näited:

Partneriotsing CORDIS
Üks suurimaid teadus- ja innovatsiooniprojektide partnerite andmebaase.

Partneriotsing Idealist
Põhiliselt, aga mitte ainult IKT-projektid.

Euroopa ettevõtlusvõrgustiku koostöövõimaluste andmebaas
Rahvusvaheliste ettevõtete ja teadusorganisatsioonide innovatsiooni- ja tehnoloogiaprojektide andmebaas aitab teil leida sobiva partneri nii kahepoolse äritehingu kui ka innovatsiooni- või tehnoloogiaprojekti jaoks.