Programi financiranja EU

Programi financiranja, ki se izvajajo v okviru večletnega finančnega okvira za podporo politikam EU, vključno z zneski in pravnimi podlagami.

Javni razpisi za financiranje – po področjih

Pregled javnih razpisov po področjih.

Financiranje po načinu upravljanja

Sredstva EU upravlja Komisija skupaj z državami članicami ali izvajalskimi partnerji.

Finančni instrumenti: lastniški kapital, jamstva in posojila

Informacije o dostopu do finančnih sredstev EU, ki se zagotavljajo s finančnimi instrumenti: lastniški kapital, jamstva, posojila.

Nagrade

Informacije in postopki v zvezi z nagradami EU.