Programele de finanțare ale UE

Programe de finanțare implementate prin cadrul financiar multianual pentru a sprijini politicile UE. Sume disponibile și temeiuri juridice.

Descoperiți posibilități de finanțare, pe domenii de acțiune

Lista paginilor cu cereri de propuneri sau oferte, pe domenii.

Finanțări după modul de gestiune

Finanțarea UE este gestionată fie de Comisie, fie de Comisie împreună cu statele membre, fie prin intermediul unor parteneri de implementare.

Instrumente financiare: capitaluri proprii, garanții și împrumuturi

Informații privind accesul la finanțarea UE furnizată prin intermediul instrumentelor financiare: capitaluri proprii, garanții, împrumuturi

Premii

Informații și proceduri privind premiile acordate direct de UE.