Programy wsparcia finansowego z UE

Programy finansowania realizowane za pomocą wieloletnich ram finansowych (w tym kwoty i podstawy prawne) w celu wspierania polityki UE

Wyszukaj zaproszenia do składania wniosków o finansowanie – wg tematu

Przegląd zaproszeń do składania wniosków według tematu

Finansowanie według trybów zarządzania

Środkami finansowymi UE zarządza Komisja wspólnie z państwami członkowskimi lub za pośrednictwem partnerów wykonawczych.

Instrumenty finansowania unijnego: kapitałowego i dłużnego oraz o charakterze gwarancji

Informacje na temat dostępu do środków finansowych UE za pośrednictwem instrumentów finansowania unijnego: kapitałowego i dłużnego oraz mającego charakter gwarancji

Konkursy

Informacje i procedury dotyczące nagród przyznawanych bezpośrednio przez UE