EU-financieringsprogramma’s

Financieringsprogramma’s die worden uitgevoerd via het meerjarig financieel kader ter ondersteuning van EU-beleid – met inbegrip van bedragen en rechtsgrondslagen.

Oproepen en aanbestedingen per onderwerp

Een overzicht van oproepen tot het indienen van voorstellen en aanbestedingen per onderwerp.

Financiering per beheersvorm

EU-financiering wordt beheerd door de Commissie, samen met de EU-landen, of via uitvoerende partners.

Financiële instrumenten: eigen vermogen, garanties en leningen

Informatie over toegang tot EU-financiering via financieringsinstrumenten: eigen vermogen, garanties, leningen

Prijzen

Informatie en procedures over prijzen die de EU zelf uitreikt.