Programmi ta’ finanzjament tal-UE

Il-programmi ta’ finanzjament implimentati tul il-qafas finanzjarju pluriennali biex jappoġġjaw il-politiki tal-UE - inklużi l-ammonti u l-bażijiet legali.

Sib sejħiet għal finanzjament - skont is-suġġett

Ħarsa ġenerali lejn is-sejħiet għal proposti skont is-suġġett.

Finanzjament skont it-tip ta’ ġestjoni

Il-finanzjament tal-UE huwa mmaniġġjat mill-Kummissjoni, b’mod konġunt mal-Istati Membri, jew permezz tas-sħab ta’ implimentazzjoni.

Strumenti finanzjarji: ekwità, garanziji u self

Informazzjoni dwar l-aċċess għall-finanzjament tal-UE pprovdut permezz ta’ strumenti finanzjarji: ekwità, garanziji u self

Premjijiet

Informazzjoni u proċeduri dwar premjijiet mogħtija direttament mill-UE.