ES finansējuma programmas

Daudzgadu finanšu shēmas ietvaros īstenotās finansējuma programmas ES rīcībpolitiku atbalstam, šo programmu budžets un juridiskais pamats.

Meklēt uzaicinājumus pieteikties uz finansējumu (informācija sakārtota pēc temata)

Pārskats par uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus (informācija sakārtota pēc temata).

ES finansējuma pārvaldība

ES finansējumu pārvalda Komisija — pati, kopā ar dalībvalstīm vai ar īstenošanas partneru starpniecību.

Finanšu instrumenti: pašu kapitāls, garantijas un aizdevumi

Informācija par iespējām saņemt ES finansējumu, izmantojot finanšu instrumentus, tādus kā: pašu kapitāls, garantijas, aizdevumi

Balvas

Informācija un procedūras saistībā ar balvām, ko tieši piešķir ES.