Cláir mhaoiniúcháin an Aontais

Cláir mhaoiniúcháin a chuirtear chun feidhme leis an gcreat airgeadais ilbhliantúil chun tacú le beartais an Aontais Eorpaigh, méideanna agus bunúis dlí san áireamh.

Glaonna ar mhaoiniú a aimsiú – de réir réimse

Forbhreathnú ar na glaonna ar thograí de réir réimse.

Maoiniú de réir an mhodha bainistíochta

Is é an Coimisiún, i gcomhar leis na Ballstáit nó trí chomhpháirtithe cur chun feidhme, a bhainistíonn maoiniú ón Aontas.

Ionstraimí airgeadais: cothromas, ráthaíochtaí agus iasachtaí

Eolas maidir le rochtain ar mhaoiniú ón Aontas a chuirtear ar fáil trí ionstraimí airgeadais: cothromas, ráthaíochtaí agus iasachtaí

Duaiseanna

Eolas agus nósanna imeachta maidir le duaiseanna a bhronnann an tAontas Eorpach féin.