EU:n rahoitusohjelmat

Monivuotisen rahoituskehyksen mukaiset EU:n toimintapolitiikkoja tukevat rahoitusohjelmat (myös määrät ja oikeusperustat).

Rahoitushakemuspyynnöt aloittain

Ehdotuspyynnöt aihealueittain.

Rahoituksen hallinnointitavat

Komissio hallinnoi EU:n rahoitusta joko suoraan, yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa tai toteutuskumppaniensa avulla.

Rahoitusvälineet: oma pääoma, takaukset ja lainat

Tietoa EU:n rahoitusvälineiden kautta saatavasta rahoituksesta oman pääoman, takauksien ja lainojen muodossa

Palkinnot

Tietoa EU:n palkintokilpailuista, kilpailusäännöistä ja palkinnonsaajista.