ELi rahastamisprogrammid

ELi poliitika toetamiseks mõeldud mitmeaastase finantsraamistiku kaudu rakendatavad rahastamisprogrammid (koos summade ja õiguslike alustega).

Projektikonkursid teemade kaupa

Ülevaade projektikonkurssidest teemade kaupa.

Rahastamine eelarve täitmise viisi järgi

ELi rahastust haldab komisjon koos liikmesriikidega või rakenduspartnerite kaudu.

Rahastamisvahendid: omakapital, garantiid ja laenud

Teave juurdepääsu kohta ELi rahastamisele, mida pakutakse selliste rahastamisvahendite kaudu nagu omakapital, garantiid ja laenud

Auhinnad

ELi poolt otse antud auhindu käsitlev teave ja andmise kord.