EU-støtteprogrammer

Finansieringsprogrammer, der gennemføres via den flerårige finansielle ramme for støtte af EU's politikker, herunder beløb og retsgrundlag.

Find indkaldelser af forslag til finansiering – efter emne

Oversigt over indkaldelser af forslag efter emne

Finansiering efter forvaltningsmetode

EU-finansiering forvaltes af Kommissionen sammen med EU-landene eller gennem gennemførelsespartnere.

Finansielle instrumenter: egenkapital, garantier og lån

Oplysninger om adgang til EU-finansiering via finansielle instrumenter: egenkapital, garantier og lån

Priser

Læs mere om priser, der uddeles direkte af EU, og reglerne for dem.