Programy financování z EU

Programy financování na podporu politik EU prováděné prostřednictvím víceletého finančního rámce – včetně finančních částek a právního základu.

Přehled výzev k podávání žádostí o financování – podle témat

Přehled výzev k podávání návrhů podle témat.

Financování podle způsobu řízení

Financování z EU řídí Komise společně s členskými státy nebo prováděcími partnery.

Finanční nástroje: kapitálové nástroje, záruky a půjčky

Informace o přístupu k financování EU poskytovanému prostřednictvím finančních nástrojů: kapitálové nástroje, záruky, půjčky

Ceny

Informace o cenách, které EU uděluje