Програми на ЕС за финансиране

Програми за финансиране, изпълнявани чрез многогодишната финансова рамка с цел подпомагане на политиките на ЕС, включително размер на средствата и правни основания.

Намерете покани за финансиране по теми

Преглед на поканите за представяне на предложения по теми.

Финансиране по начин на управление

Финансирането от ЕС се управлява от Комисията, съвместно с държавите от ЕС или чрез партньори по изпълнението.

Финансови инструменти: собствен капитал, гаранции и заеми

Информация относно достъпа до финансиране от ЕС, предоставено чрез финансови инструменти: собствен капитал, гаранции, заеми

Награди

Информация и процедури във връзка с наградите, присъждани пряко от ЕС