Kilpailuehdot ja -vaatimukset

Komissio järjestää palkintokilpailuja, joiden kohderyhmänä ovat useimmiten yhteiskunnan kehityshankkeissa toimivat tutkijat ja muut työntekijät. Kilpailun voitosta saa paitsi rahapalkinnon myös julkisuus- ja mainosarvoa.

Palkintojenjaossa on noudatettava avoimuuden ja tasapuolisen kohtelun periaatteita. Palkintoja ei voi myöntää suoraan ilman kilpailua.

Kilpailun säännöissä vahvistetaan

 • osallistumisehdot
 • ilmoittautumisen (jos tarpeen) ja hakemuksen määräpäivät
 • perusteet, joilla hakija voidaan sulkea pois kilpailusta
 • palkintojen myöntämisperusteet
 • palkintojen suuruus
 • palkintojen maksumenettely.

Hakijoille on ilmoitettava hakemusten arviointituloksista mahdollisimman pian ja viimeistään 15 päivän kuluttua siitä, kun voittajat on valittu.

Vihreän ja digitaalisen siirtymän edistäminen

Uusi eurooppalainen Bauhaus -aloitteen avulla haluaan lisätä vihreän kehityksen ohjelmaan kulttuurinen, ihmiskeskeinen ja konkreettinen ulottuvuus. Tavoitteena on, että ihmiset voisivat nähdä, tuntea ja kokea vihreän ja digitaalisen muutoksen ja havaita, miten nämä muutokset parantavat heidän elämänlaatuaan. Aloitteen suunnitteluvaiheessa järjestetään vuoden 2021 Uusi eurooppalainen Bauhaus -palkintokilpailu

Innovoinnin edistäminen

EU:n tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti 2020 -puiteohjelmaan kuuluvissa kilpailuissa jaetaan rahapalkintoja hakijoille, jotka kehittävät parhaita ratkaisuja kilpailuhaasteeseen. Tavoitteena on edistää innovointia ja löytää ratkaisuja kansalaisille tärkeisiin yhteiskunnallisiin ongelmiin.

Esimerkkejä innovatiivisille yhteiskunnallisille ratkaisuille myönnettävistä EU-palkinnoista:

 • Innovatiivisten naisten EU-palkinnot myönnetään vuosittain eurooppalaisille naisille, jotka ovat perustaneet menestyvän innovaatioyrityksen. Palkintoperusteina ovat läpimurtoinnovaatiot sekä toiminnan vaikuttavuus ja inspiroivuus.
 • Euroopan innovaationeuvoston Horisontti-palkintokilpailuissa tehtävänä on hahmotella ratkaisu johonkin keskeiseen yhteiskunnalliseen ongelmaan. Ehdotuksissa ei tarvitse täsmentää, miten ratkaisu pitäisi toteuttaa ja kenen toimesta. Kilpailuihin voivat osallistua kaikki, jotka ovat valmiita rajoja rikkovaan, monitieteiseen luovaan ajatteluun.
 • Horizon Impact Award -palkinnot myönnetään tunnustuksena merkittäville hankkeille, jotka ovat tuottaneet yhteiskunnallista lisäarvoa.

Kulttuuripalkinnot

Euroopan komissio tukee Luova Eurooppa -ohjelman kautta palkintoja ja aloitteita, joiden tavoitteena on lisätä EU:n kulttuuri- ja audiovisuaalialan näkyvyyttä. Palkinnoilla annetaan tunnustusta hyvistä saavutuksista, nostetaan esiin huippuosaamista ja levitetään tietoa Euroopan kulttuurista ja kulttuuriperinnöstä. Esimerkkejä: 

 • Nuorten arkkitehtien Young Talent Architecture Award (YTAA) -palkintoja on jaettu vuosittain vuodesta 2016 lähtien. Ne myönnetään tunnustuksena laadukkaista arkkitehtuuri-, kaupunkisuunnittelu- ja maisemasuunnitteluhankkeista. Kilpailuun voivat osallistua opiskelijat EU-maista ja muutamista muista maista.
 • EU:n kirjallisuuspalkinto on vuotuinen aloite, jonka tavoitteena on antaa tunnustusta Euroopan parhaille uusille kirjailijoille.

Palkinnonsaajat

Palkintoja voittavat eniten nuoret, opiskelijat, eri alojen ammattilaiset ja julkiset elimet.

Esimerkkejä aiemmista palkinnonsaajista:

 • korkeakouluopiskelija, joka esitti, miten kilpailupolitiikka voi sopeutua digiajan vaatimuksiin 
 • nuori elokuvantekijä, joka suunnitteli julisteen eurooppalaista elokuvafestivaalia varten
 • journalisti, joka tuotti laatujournalismia muuttoliikkeeseen liittyvistä aiheista
 • opettaja, joka kehitti menetelmiä EU-asioiden opetukseen 
 • vastavalmistunut arkkitehti, joka voitti nuorten arkkitehtien palkinnon 
 • yritys, joka kehitti hyviä ympäristökäytäntöjä
 • paikallisviranomainen, joka järjesti Euroopan liikkujan viikon tapahtumia
 • EU-maassa toimiva edustaja, joka huolehti palkintokilpailun järjestelyistä omassa maassaan
 • henkilöt tai ryhmät, jotka ovat puolustaneet aktiivisesti ihmisoikeuksia ja mielipiteenvapautta (Saharov-palkinto)