Három irányítási típus

Az uniós költségvetésből finanszírozott valamennyi program – a finanszírozás jellegétől függően – a következő három végrehajtási mód egyikébe tartozik:

  • közvetlen irányítás: az uniós finanszírozást közvetlenül az Európai Bizottság irányítja;
  • megosztott irányítás: a finanszírozást az Európai Bizottság és a nemzeti hatóságok közösen kezelik;
  • közvetett irányítás: a finanszírozást egy partnerszervezet vagy más hatóság irányítja az EU-n belül vagy kívül.

Előfordul tehát, hogy egy adott program vagy projekt finanszírozását az EU biztosítja, ám a napi irányításban közvetlenül nem vesz részt. Míg azonban az uniós költségvetés legnagyobb részének végrehajtásáért a tagállamok felelősek, a végső felelősséget a Bizottság viseli.

Következésképpen a Bizottság szigorúan és eredményesen ellenőrzi az uniós források elköltésének módját. Az eljárás a program végrehajtásának módjától függően más és más.

Projektje finanszírozásához a pályázónak meg kell találnia a megfelelő pályázati vagy projektfelhívást, és gondosan követnie kell a pályázati útmutatót. Minden felhívás egyedi. A projekt a finanszírozásért versenyezni fog azokkal a projektekkel, amelyeket más pályázók nyújtottak be az adott felhívásra.

Közvetlen irányítás

Közvetlen irányítás esetén az Európai Bizottság közvetlenül felelős a program végrehajtásának valamennyi lépéséért:

  • kiírja a pályázati felhívást,
  • elbírálja a benyújtott pályázatokat,
  • aláírja a támogatási megállapodásokat,
  • figyelemmel kísérési a projekt megvalósulását,
  • értékeli az eredményeket,
  • elvégzi a kifizetéseket.

Ezeket a feladatokat a Bizottság szervezeti egységei végzik a Bizottság központjában, az uniós küldöttségeken vagy az uniós végrehajtó ügynökségek segítségével. Harmadik fél nem vesz részt a folyamatban. A közvetlenül irányított programok a 2021–2027-es uniós költségvetés mintegy 20%-át teszik ki.

A Bizottság által közvetlenül irányított programra példa a vállalkozások versenyképességét és a kis- és középvállalkozásokat segítő COSME program, amelynek fő célja a kkv-k alapításának és növekedésének támogatása. Ha a pályázó egy olyan vállalkozó, aki pénzügyi támogatást kér az EU-tól, a kapcsolattartó és az irányító szervezeti egység az Európai Innovációs Tanács és Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség lesz, amely a COSME-t működteti.

A közvetlen irányítás alá tartozó pályázati felhívások a finanszírozási és pályázati portálon (SEDIA) jelennek meg.

 

Megosztott irányítás

A megosztott irányítás keretében az Európai Bizottság és a tagállamok nemzeti hatóságai – például minisztériumok vagy más közintézmények – egyaránt felelősek egy adott program működtetéséért. Az uniós programok mintegy 70%-a így működik.

Például ha Ön az EU-ban bárhol mezőgazdasági termelő, és egy projekt keretében szeretne bioparadicsom-termesztésbe fogni, akkor pályázhat a közös agrárpolitika (KAP) keretében nyújtott támogatásra. Ilyen esetben az Ön országában működő mezőgazdasági minisztériumhoz vagy más illetékes intézményhez fordulhat, amely az EU nevében felelős a projektjéhez szükséges források kezeléséért.

A tagállamok (országos, regionális vagy helyi szintű) közigazgatása választja ki, hogy mely projekteket finanszírozzák, és vállalja a felelősséget a napi irányításért. A tagállamokkal együttműködve a Bizottság gondoskodik arról, hogy a projektek sikeresen befejeződjenek, és a pénzt megfelelően költsék el.

A megosztott irányítású pénzforrások tagállami webportáljai

Hozzáférés az EU regionális alapjaihoz

Regionális és országos finanszírozó hatóságok

Európai strukturális és beruházási alapok

EuroAccess: ingyenes online keresőeszköz, amely támogatja a meglévő finanszírozási lehetőségek kihasználását, és ezzel javítja a gazdasági, társadalmi és területi kohéziót az EU-ban és makrorégióiban

A közös agrárpolitika alapjai

Vidékfejlesztési programok országonként

Finanszírozási partnerek keresése az oktatásban

Foglalkoztatás, szociális ügyek és társadalmi befogadás: finanszírozási lehetőségek

Európai Szociális Alap: támogatás az Ön országában

Közvetett irányítás

Egyes finanszírozási programok részben vagy egészben szervezetek, pl. nemzeti hatóságok vagy nemzetközi szervezetek támogatásával valósulnak meg. A humanitárius segítségnyújtásra és a nemzetközi fejlesztésre szánt uniós költségvetés nagy részét például közvetett irányítással hajtják végre.

Erre példa a nyugat-afrikai ebolajárvány elleni küzdelem és a 2015-ös nepáli földrengés utáni újjáépítés pénzügyi támogatása. A közvetetten irányított programok a teljes uniós költségvetés mintegy 10%-át teszik ki.

Ezen irányítási mód keretében a Bizottság a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatokat különböző típusú végrehajtó partnerekre ruházza át, például a következőkre:

A közvetett irányítás alatt álló végrehajtó partnerek további példáiért lásd a pályázati folyamatot.

Az Erasmus+ program kapcsolattartó pontjai