Ansökningsomgångar och upphandlingar efter ämne

I listan nedan finns länkar till sidor där du främst hittar information om ansökningsomgångar (dvs. bidrag) inom EU:s olika politikområden. Du kan också hitta information om andra finansieringsmöjligheter, främst offentliga upphandlingar. För vissa ämnen hittar du kanske både ansökningsomgångar och upphandlingar som utlysts via EU:s olika finansieringsprogram.

En översikt över alla finansieringsmöjligheter per program finns på sidan med EU:s finansieringsprogram.

Du kan också läsa mer om de olika typerna av finansiering på sidan Innan du söker.


Jordbruk och landsbygdsutveckling

Gränser och säkerhet

Näringsliv och industri

Klimatpolitik

Konkurrens

Konsumentfrågor

Kultur och medier

Tullar

Försvar

Den digitala ekonomin och det digitala samhället

Ekonomi, finans och euron

Utbildning

Sysselsättning och socialpolitik

Energi

Miljö

EU:s utvidgning

Säkra livsmedel

Utrikes- och säkerhetspolitik

Bedrägeribekämpning

Inrikes frågor

Humanitärt bistånd och civilskydd

Internationella partnerskap

Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter

Havsfrågor och fiske

Migration och asyl 

Transport och rörlighet 

Folkhälsa

Regionalpolitik

Forskning och innovation 

Inre marknaden

Rymden

Idrott

Statistik

Skatter

Handel

Transporter

Ungdomsverksamhet