Cereri de propuneri sau oferte, pe domenii

Lista de mai jos cuprinde pagini cu informații despre cererile de propuneri/proiecte din principalele domenii de acțiune ale UE, la care puteți răspunde pentru a obține finanțare (granturi etc.). Unele pagini prezintă și alte posibilități de finanțare (de exemplu, posibilitatea de a obține contracte de achiziții publice). Menționăm că în cazul unora dintre domenii, ați putea găsi atât cereri de propuneri, cât și cereri de oferte, lansate prin programe de finanțare UE diferite.

Dacă doriți să descoperiți toate posibilitățile de finanțare oferite de un program anume, consultați pagina dedicată programelor de finanțare ale UE.

Pentru detalii despre tipurile de finanțare, consultați pagina Ce este bine să știți despre finanțarea UE înainte de a o solicita.


Agricultură și dezvoltare rurală

Frontiere și securitate

Întreprinderi și industrie

Măsuri de combatere a schimbărilor climatice

Concurență

Consumatori

Cultură și mass-media

Vămi

Apărare

Economia digitală și societatea digitală

Economie, finanțe și moneda euro

Educație și formare

Ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Energie

Mediu

Extinderea UE

Siguranța alimentară

Politica externă și de securitate

Prevenirea fraudei

Afaceri interne

Ajutor umanitar și protecție civilă

Parteneriate internaționale

Justiție și drepturi fundamentale

Afaceri maritime și pescuit

Migrație și azil 

Mobilitate și transporturi 

Sănătate publică

Politică regională

Cercetare și inovare 

Piața unică

Spațiu

Sport

Statistică

Impozitare

Comerț

Transporturi

Tineret