Sejħiet għal finanzjament skont is-suġġett

Il-lista ta’ hawn taħt fiha paġni fejn tista’ ssib prinċipalment informazzjoni dwar sejħiet għal proposti (eż. għotjiet) fis-suġġetti u l-oqsma ta’ azzjoni ewlenin tal-UE. Se ssib ukoll informazzjoni dwar opportunitajiet ta’ finanzjament (eż. akkwist pubbliku) f’xi wħud mill-paġni. Jekk jogħġbok innota li għal xi suġġetti, tista’ ssib kemm sejħiet għal proposti kif ukoll sejħiet għall-offerti mnedija permezz ta’ programmi differenti ta’ finanzjament tal-UE.

Għal ħarsa ġenerali sħiħa lejn l-opportunitajiet ta’ finanzjament għal kull programm, jekk jogħġbok ikkonsulta l-paġna tal-programmi ta’ finanzjament tal-UE.

Għal aktar informazzjoni dwar it-tipi differenti ta’ finanzjament, ara l-paġna Qabel tapplika.


L-agrikoltura u l-iżvilupp rurali

Il-fruntieri u s-sigurtà

In-negozju u l-industrija

L-azzjoni klimatika

Il-kompetizzjoni

Il-konsumaturi

Il-kultura u l-media

Id-dwana

Id-difiża

L-ekonomija u s-soċjetà diġitali

L-ekonomija, il-finanzi u l-euro

L-edukazzjoni u t-taħriġ

L-impjiegi u l-affarijiet soċjali

L-enerġija

L-ambjent

It-tkabbir tal-UE

Is-sikurezza alimentari

L-affarijiet barranin u l-politika tas-sigurtà

Il-prevenzjoni tal-frodi

L-affarijiet interni

L-għajnuna umanitarja u l-protezzjoni ċivili

Is-sħubijiet internazzjonali

Il-ġustizzja u d-drittijiet fundamentali

L-affarijiet marittimi u s-sajd

Il-migrazzjoni u l-ażil 

Il-mobbiltà u t-trasport 

Is-saħħa pubblika

Il-politika reġjonali

Ir-riċerka u l-innovazzjoni 

Is-suq uniku

L-ispazju

L-isport

L-istatistika

It-tassazzjoni

Il-kummerċ

It-trasport

Iż-żgħażagħ