O programie

Program na rzecz jednolitego rynku o wartości 4,2 mld euro wzmocni zarządzanie jednolitym rynkiem UE. Program pomoże:

 • usprawnić funkcjonowanie rynku wewnętrznego za pomocą takich środków, jak ulepszony nadzór rynku, wsparcie dla obywateli i przedsiębiorstw w zakresie rozwiązywania problemów oraz zaostrzona polityka konkurencji
 • zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)
 • opracować skuteczne europejskie standardy oraz międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej i niefinansowej oraz rewizji finansowej
 • zapewnić konsumentom jeszcze większą ochronę
 • utrzymać wysoki poziom bezpieczeństwa żywności
 • tworzyć i upowszechniać wysokiej jakości statystyki.

Program łączy wiele różnych działań w ramach jednego spójnego programu, aby ograniczyć ich powielanie. Inwestycje ukierunkowane są na obszary, w których będą miały największy wpływ.

Strona internetowa programu

Możliwości uzyskania finansowania

Zaproszenia do składania wniosków

Sprawdź bieżące i przyszłe zaproszenia do składania wniosków w ramach programu na rzecz jednolitego rynku:

Zaproszenia do składania wniosków

Wpływ i wyniki

Budżet i wyniki

W tym najważniejsze wyniki, kluczowe wskaźniki skuteczności oraz ramy wykonania i ocena.

Charakterystyka programu

 • Tryb zarządzania

  Zarządzanie bezpośrednie i pośrednie

 • Wkład w działania na rzecz klimatu

  W podstawie prawnej nie wyznaczono celu

 • Dział WRF

  Jednolity rynek, innowacje i gospodarka cyfrowa

 • Budżet całkowity na lata 2021-2027

  4,21 mld euro (w cenach bieżących)

 • Grupa

  Jednolity rynek

Dokumenty

Program na rzecz jednolitego rynku

Dokumenty prawne i arkusze informacyjne