Λίγα λόγια για το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα για την ενιαία αγορά ύψους 4,2 δισ. ευρώ θα ενισχύσει τη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς της ΕΕ. Θα συμβάλει:

 • στη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς με μέτρα που περιλαμβάνουν βελτιωμένη εποπτεία της αγοράς, υποστήριξη για την επίλυση προβλημάτων προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και ενισχυμένη πολιτική ανταγωνισμού
 • στην τόνωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, ιδίως των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)
 • στην ανάπτυξη αποτελεσματικών ευρωπαϊκών προτύπων και διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής και μη χρηματοοικονομικής αναφοράς και ελεγκτικής
 • στην ακόμη υψηλότερη προστασία για τους καταναλωτές
 • στη διατήρηση υψηλού επιπέδου ασφάλειας των τροφίμων
 • στην παραγωγή και διάδοση στατιστικών υψηλής ποιότητας

Το πρόγραμμα συγκεντρώνει πολλές δραστηριότητες σε ένα συνεκτικό πλαίσιο ώστε να μειωθούν οι επικαλύψεις. Δίνει έμφαση στις επενδύσεις σε τομείς στους οποίους θα έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο.

Ιστότοπος του προγράμματος

Δυνατότητες χρηματοδότησης

Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων

Δείτε τις ανοικτές και τις επικείμενες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος για την ενιαία αγορά:

Δείτε τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων

Αντίκτυπος και επιδόσεις

Προϋπολογισμός και επιδόσεις

Περιλαμβάνει τα σημαντικότερα σημεία των επιδόσεων, τους κύριους δείκτες επιδόσεων, καθώς και το πλαίσιο και την αξιολόγηση των επιδόσεων.

Χαρακτηριστικά του προγράμματος

 • Τρόπος διαχείρισης

  Άμεση και έμμεση διαχείριση

 • Συνεισφορά για το κλίμα

  Δεν έχει τεθεί στόχος στη νομική βάση

 • Τομέας του ΠΔΠ

  Ενιαία αγορά, καινοτομία και ψηφιακή οικονομία

 • Συνολικός προϋπολογισμός 2021-2027

  4,21 δισ. ευρώ (σε τρέχουσες τιμές)

 • Ομάδα

  Ενιαία αγορά

Έγγραφα

Το πρόγραμμα για την ενιαία αγορά

Νομικά κείμενα και ενημερωτικά δελτία.