Over het programma

De herstelbijstand voor cohesie en de regio's van Europa (React-EU) is een uitbreiding van de crisisrespons- en crisisherstelmaatregelen van het corona-investeringsinitiatief (CRII) en het corona-investeringsinitiatief plus (CRII+) en is gekoppeld aan het herstelplan voor de lange termijn. Het programma steunt investeringsprojecten die de crisisherstelcapaciteit bevorderen en bijdragen tot een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de economie, met inbegrip van steun voor het behoud van banen, regelingen voor werktijdverkorting en steun voor zelfstandigen. Het kan ook steun bieden ten behoeve van maatregelen voor het scheppen van banen en werkgelegenheid voor jongeren, gezondheidszorgstelsels en de verstrekking van werkkapitaal en investeringssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen.

React-EU is geen nieuwe financieringsbron, maar een aanvulling op de toewijzingen uit het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het Europees Sociaal Fonds voor 2014-2020. Deze kunnen tot eind 2023 worden gebruikt, zoals reeds het geval was voor de oorspronkelijke toewijzingen.

Het wordt uitgevoerd onder gedeeld beheer. Lokale overheden kunnen gebruikmaken van projecten die zijn afgestemd op hun specifieke behoeften.

Website van het programma

Financieringsmogelijkheden

Hoe dien ik een aanvraag in?

Hier wordt uitgelegd hoe u een project kunt voorstellen en hoe de selectieprocedure werkt.

Kenmerken van het programma

 • Beheersvorm

  Gedeeld beheer

 • Klimaatbijdrage

  25% (streefcijfer)

 • MFK-rubriek

  Cohesie, veerkracht en waarden

 • Totaal budget 2021-2027

  €50,62 miljard (in lopende prijzen) onder NextGenerationEU

 • Cluster

  Regionale ontwikkeling en cohesie

Contactgegevens

Voor vragen over dit programma kunt u contact opnemen met: