Om fonden

Fonden ingår i mekanismen för en rättvis omställning till klimatneutralitet.

Kommissionen ger bidrag till de medlemsländer som har kartlagt de områden som väntas påverkas mest negativt av den gröna omställningen.

Fonden för en rättvis omställning stöder diversifieringen och omställningen av ekonomin i de berörda områdena. Det innebär

 • investeringar i små och medelstora företag
 • etablering av nya företag
 • forskning och innovation
 • återställande av miljön
 • ren energi
 • kompetensutveckling och omskolning av arbetstagare
 • hjälp med jobbsökning
 • omställning av koldioxidintensiva anläggningar.

Fonden omfattas av Förordningen om gemensamma bestämmelser.

Fondens webbplats

Genomslag och resultat

Budget och resultat

Viktiga resultat, nyckeltal, resultatram och utvärdering.

Mer fakta

 • Förvaltningsmetod

  Delad förvaltning

 • Klimatbidrag

  100 % för mekanismen för en rättvis omställning (mål)

 • Budgetrubrik

  Naturresurser och miljö

 • Total budget för 2021–2027

  19,32 miljarder euro, varav 10,87 miljarder euro inom NextGenerationEU (löpande priser)

 • Kluster

  Miljö och klimatpolitik

Kontakt

Har du frågor om fonden? Kontakta oss på följande adress: