Tietoa rahastosta

Rahasto on osa oikeudenmukaisen siirtymän mekanismia ilmastoneutraaliuteen siirryttäessä.

Komissio myöntää avustuksia jäsenmaille, jotka ovat määrittäneet alueet, joihin vihreän siirtymän odotetaan vaikuttavan kaikkein kielteisimmin.

Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta tuetaan kyseisten alueiden talouden monipuolistamista ja uudistamista. Tämä tarkoittaa

 • investointeja pieniin ja keskisuuriin yrityksiin
 • uusien yritysten perustamista
 • tutkimusta ja innovointia
 • ympäristön ennallistamista
 • puhdasta energiaa
 • työntekijöiden täydennys- ja uudelleenkoulutusta
 • työnhakuneuvontaa
 • nykyisten hiili-intensiivisten laitosten muuttamista.

Rahastoa hallinnoi Yhteisiä säännöksiä koskeva asetus.

Rahaston verkkosivusto

Vaikutus ja tuloksellisuus

Budjetti ja tuloksellisuus

Tulostavoitteet, keskeiset tulosindikaattorit sekä tuloksellisuus- ja arviointikehys.

Rahaston ominaisuudet

 • Hallinnointitapa

  Yhteinen hallinnointi

 • Ilmastotavoitteiden osuus

  100 % oikeudenmukaisen siirtymän mekanismiin (tavoite)

 • Monivuotisen rahoituskehyksen otsake

  Luonnonvarat ja ympäristö

 • Kokonaisbudjetti 2021–2027

  19,32 miljardia euroa, josta 10,87 miljardia euroa NextGenerationEU-välineestä (käypinä hintoina)

 • Klusteri

  Ympäristö ja ilmastotoimet

Yhteydenotot

Tätä rahastoa koskevat kysymykset: