Λίγα λόγια για το Ταμείο

Το ταμείο είναι ένα από τα στοιχεία του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης με στόχο τη μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα.

Η Επιτροπή παρέχει επιχορηγήσεις σε κράτη μέλη με περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν ιδιαίτερα αρνητικά από την πράσινη μετάβαση.

Το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης στηρίζει την οικονομική διαφοροποίηση και μετατροπή των σχετικών περιοχών. Αυτό σημαίνει

 • επενδύσεις σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις,
 • σύσταση νέων επιχειρήσεων,
 • έρευνα και καινοτομία,
 • αποκατάσταση του περιβάλλοντος,
 • καθαρή ενέργεια,
 • αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων και επανειδίκευση των εργαζομένων,
 • υποστήριξη κατά την αναζήτηση εργασίας,
 • μετατροπή υφιστάμενων εγκαταστάσεων υψηλής έντασης άνθρακα.

Το ταμείο διέπεται από το Κανονισμός περί κοινών διατάξεων.

Ιστότοπος του Ταμείου

Αντίκτυπος και επιδόσεις

Προϋπολογισμός και επιδόσεις

Περιλαμβάνει τα σημαντικότερα σημεία των επιδόσεων, τους κύριους δείκτες επιδόσεων, καθώς και το πλαίσιο και την αξιολόγηση των επιδόσεων.

Χαρακτηριστικά του Ταμείου

 • Τρόπος διαχείρισης

  Επιμερισμένη διαχείριση

 • Συνεισφορά για το κλίμα

  100 % για τον Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης (στόχος)

 • Τομέας του ΠΔΠ

  Φυσικοί πόροι και περιβάλλον

 • Συνολικός προϋπολογισμός 2021-2027

  19,32 δισ. EUR, εκ των οποίων 10,87 δισ. EUR στο πλαίσιο του NGEU (σε τρέχουσες τιμές)

 • Ομάδα

  Περιβάλλον και δράση για το κλίμα

Επικοινωνία

Για ερωτήσεις σχετικά με το Ταμείο αυτό, μπορείτε να απευθυνθείτε στη διεύθυνση: