Informace o fondu

Fond je jedním z prvků mechanismu pro spravedlivou transformaci, který slouží k přechodu ke klimatické neutralitě.

Evropská komise poskytuje členským státům granty pro ta území, která budou ekologickou transformací pravděpodobně nejvíce postižena.

Fond podporuje ekonomickou diverzifikaci a přeměnu dotčených území. Sem patří:

 • investice do malých a středních podniků
 • zakládání nových podniků
 • výzkum a inovace
 • obnova životního prostředí
 • ekologická energie
 • zvyšování kvalifikace a rekvalifikace pracovníků
 • pomoc při hledání zaměstnání
 • transformace stávajících zařízení s vysokými emisemi uhlíku

Řízení fondu: Nařízení o společných ustanoveních

Internetové stránky fondu

Dopad a výkonnost

Rozpočet a výkonnost

Zahrnuje hlavní body a klíčové ukazatele výkonnosti, výkonnostní rámec a hodnocení.

Charakteristiky fondu

 • Způsoby řízení

  Sdílené řízení

 • Příspěvek k plnění klimatických cílů

  100 % na mechanismus pro spravedlivou transformaci (cíl)

 • Okruh VFR

  Přírodní zdroje a životní prostředí

 • Celkový rozpočet na období 2021–2027

  19,32 mld. EUR, z toho 10,87 mld. EUR v rámci NGEU (v běžných cenách)

 • Klastr

  Životní prostředí a opatření v oblasti klimatu

Kontakt

Máte-li dotazy týkající se tohoto fondu, obraťte se na: