Om programmet

Fonden för inre säkerhet bidrar till en hög säkerhetsnivå i EU, särskilt genom att

 • förebygga och bekämpa terrorism och radikalisering, grov och organiserad brottslighet och it-brottslighet
 • hjälpa och skydda brottsoffer
 • förbereda sig på, skydda sig mot och effektivt hantera säkerhetsrelaterade incidenter, risker och kriser.

Fonden stöder ett brett spektrum av åtgärder i linje med den europeiska säkerhetsagendan, bland annat

 • inköp/upphandling av it-system och tillhörande utbildning, testning och förbättrad interoperabilitet och datakvalitet
 • övervakning av hur EU-lagstiftningen och EU:s strategiska mål genomförs i medlemsländerna när det gäller system för informationssäkerhet
 • genomförande av insatser eller underlättande av genomförandet av EU:s policycykel/Empact (Europeiska sektorsövergripande plattformen mot brottshot)
 • stöd till nätverk av specialiserade nationella enheter för att förbättra det ömsesidiga förtroendet, utbytet och spridningen av praktiska kunskaper, information, erfarenheter och bästa praxis samt sammanslagning av resurser och sakkunskap i gemensamma kompetenscentrum
 • utbildning för relevanta brottsbekämpande och rättsliga myndigheter och administrativa organ.

Stödmottagare:

Statlig/federal polis, tullmyndigheter och andra specialiserade brottsbekämpande organ (inklusive nationella enheter för bekämpning av t.ex. it-brott och terrorism), lokala offentliga organ, icke-statliga organisationer, internationella organisationer, fackliga organisationer, privat- och offentligrättsliga bolag, nätverk, forskningsinstitut och universitet.

Fonden omfattas av Förordningen om gemensamma bestämmelser.

Programmets webbplats

Finansieringsmöjligheter

Ansökningsomgångar

Se pågående och kommande ansökningsomgångar för Fonden för inre säkerhet.

Se ansökningsomgångar

Så ansöker du

Läs om hur du föreslår ett projekt och hur projekten väljs ut.

Upphandlingar

Se pågående och kommande upphandlingar för Fonden för inre säkerhet.

Genomslag och resultat

Budget och resultat

Viktiga resultat, nyckeltal, resultatram och utvärdering.

Mer fakta

 • Förvaltningsmetod

  Delad, direkt och indirekt förvaltning

 • Klimatbidrag

  Inget mål har fastställts i den rättsliga grunden

 • Budgetrubrik

  Säkerhet och försvar

 • Total budget för 2021–2027

  1,93 miljarder euro (löpande priser)

 • Kluster

  Säkerhet