Om fonden

Fonden för integrerad gränsförvaltning består av två delar: instrumentet för gränsförvaltning och visering (BMVI) och instrumentet för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning (CCEI).

Instrumentet för gränsförvaltning och visering ska säkra en stark och effektiv gränsförvaltning vid de yttre gränserna. Det ska också stödja den gemensamma viseringspolitiken och därmed

 • bidra till en hög inre säkerhet
 • säkra den fria rörligheten för personer inom EU
 • följa gällande EU-lagstiftning
 • uppfylla EU:s och medlemsländernas internationella förpliktelser.

Instrumentet för gränsförvaltning och visering omfattas av Förordningen om gemensamma bestämmelser.

Det nya instrumentet för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning ska hjälpa medlemsländerna att skaffa den senaste kontrollutrustningen som ska bidra till tillräckliga och likvärdiga tullkontroller.

Instrumentet för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning ger ekonomiskt stöd till tullmyndigheterna i EU-länderna så att de med full insyn kan köpa, underhålla och uppgradera sin tullkontrollutrustning. Det gäller t.ex. innovativ detektionsutrustning till gränsövergångar, tullkontor inne i landet och mobila tullenheter som

 • röntgenskannrar
 • automatiska avläsningssystem för registreringsskyltar
 • annan icke-inkräktande och skonsam detektionsutrustning
 • tullaboratorieutrustning för varuanalys.

Det ekonomiska stödet kan också omfatta

 • tester av ny utrustning eller nya funktioner under operativa förhållanden
 • inledande personalutbildning som ingår i inköpsavtalen
 • programvara och programvaruuppdateringar som är direkt nödvändiga för att använda tullkontrollutrustningen.

Finansieringsmöjligheter

Ansökningsomgångar för BMVI

Se pågående och kommande ansökningsomgångar för instrumentet för gränsförvaltning och visering.

Se ansökningsomgångar

Ansökningsomgångar för CCEI

Förordningen om instrumentet för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning innehåller inga bestämmelser om öppna ansökningsomgångar, så inbjudningarna att ansöka riktas bara till de på förhand fastställda stödmottagarna, dvs. EU-ländernas tullmyndigheter.

Se finansierings- och anbudsportalen

Så ansöker du (BMVI)

Läs om hur du föreslår ett projekt och hur projekten väljs ut för instrumentet för gränsförvaltning och visering.

Genomslag och resultat

Budget och resultat

Viktiga resultat, nyckeltal, resultatram och utvärdering.

Mer fakta

 • Förvaltningsmetod

  Delad, direkt och indirekt förvaltning

 • Klimatbidrag

  Inget mål har fastställts i den rättsliga grunden

 • Budgetrubrik

  Migration och gränsförvaltning

 • Total budget för 2021–2027

  7,39 miljarder euro (löpande priser)

 • Kluster

  Gränsförvaltning

Dokument

Fonden för inre säkerhet – gränser

Faktablad om Fonden för inre säkerhet – gränser

Kontakt

Har du frågor om instrumentet för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning? Kontakta oss på följande adress: