Om programmet

Horisont 2020 är EU:s viktigaste program för finansiering av forskning och innovation.

Det bidrar till att hantera klimatförändringarna, nå FN:s mål för hållbar utveckling och öka EU:s konkurrenskraft och tillväxt.

Programmet underlättar samarbete och stärker effekterna av användningen av forskning och innovation när det gäller att utveckla, stödja och genomföra EU:s politik och samtidigt ta itu med globala utmaningar. Det bidrar också till att utveckla och sprida spetskunskap och spetsteknik.

Horisont Europa skapar även nya jobb, utnyttjar EU:s talangreserv, ökar den ekonomiska tillväxten, främjar industrins konkurrenskraft och optimerar investeringarna inom ett starkare europeiskt forskningsområde.

Juridiska personer från EU och associerade länder kan delta i programmet.

Programmets webbplats

Finansieringsmöjligheter

Ansökningsomgångar

Se pågående och kommande ansökningsomgångar för Horisont Europa.

Se ansökningsomgångar

Så ansöker du

Läs om hur du föreslår ett projekt och hur projekten väljs ut.

Vem kan söka?

Läs om vilka möjligheter som finns och vem som kan söka.

Upphandlingar

Se pågående och kommande upphandlingar för Horisont Europa.

Genomslag och resultat

Finansierade projekt och resultat

Budget och resultat

Viktiga resultat, nyckeltal, resultatram och utvärdering.

Mer fakta

 • Förvaltningsmetod

  Direkt och indirekt förvaltning

 • Klimatbidrag

  35 % (mål)

 • Budgetrubrik

  Inre marknaden, innovation och digitalisering

 • Total budget för 2021–2027

  95,51 miljarder euro, varav 5,4 miljarder euro inom NextGenerationEU (löpande priser)

 • Kluster

  Forskning och innovation

Dokument

Kontakt

Har du frågor om programmet? Kontakta oss gärna: