O programie

„Horyzont Europa” to kluczowy unijny program finansowania badań naukowych i innowacji.

Przyczynia się do walki ze zmianą klimatu, pomaga w osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju ONZ oraz stymuluje konkurencyjność i wzrost gospodarczy UE.

Program ułatwia współpracę i umożliwia lepsze wykorzystanie badań naukowych i innowacji w kształtowaniu, wspieraniu i wdrażaniu unijnej polityki, a jednocześnie przyczynia się do rozwiązywania globalnych problemów. Wspiera tworzenie i skuteczniejsze rozpowszechnianie doskonałej wiedzy i technologii.

Sprzyja tworzeniu miejsc pracy, zapewnia pełne zaangażowanie unijnej puli talentów, pobudza wzrost gospodarczy, promuje konkurencyjność przemysłu oraz optymalizuje wpływ inwestycji w ramach wzmocnionej europejskiej przestrzeni badawczej.

W programie uczestniczyć mogą podmioty prawne z UE i krajów stowarzyszonych.

Strona internetowa programu

Możliwości finansowania

Zaproszenia do składania wniosków

Sprawdź bieżące i przyszłe zaproszenia do składania wniosków w ramach programu „Horyzont Europa”:

Zob. zaproszenia do składania wniosków

Jak złożyć wniosek?

Przeczytaj, jak zgłosić projekt i jak przebiega proces wyboru projektów.

Kto się kwalifikuje?

Poznaj możliwości oferowane w ramach programu i dowiedz się, kto może złożyć wniosek.

Zaproszenia do składania ofert

Sprawdź bieżące i przyszłe zaproszenia do składania ofert w ramach programu „Horyzont Europa”:

Wpływ i wyniki

Finansowane projekty i rezultaty

Budżet i wyniki

W tym najważniejsze wyniki, kluczowe wskaźniki skuteczności oraz ramy wykonania i ocena.

Charakterystyka programu

 • Tryb zarządzania

  Zarządzanie bezpośrednie i pośrednie

 • Wkład w działania na rzecz klimatu

  35% (cel)

 • Dział WRF

  Jednolity rynek, innowacje i gospodarka cyfrowa

 • Budżet całkowity na lata 2021-2027

  95,51 mld euro, z czego 5,4 mld euro w ramach NGEU (w cenach bieżących)

 • Klaster

  Badania naukowe i innowacje

Dokumenty

Kontakt

W razie pytań dotyczących programu prosimy o kontakt: