Apie programą

„Europos Horizontas“ yra esminė ES mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programa.

Ją vykdant kovojama su klimato kaita, padedama siekti JT darnaus vystymosi tikslų ir skatinamas ES konkurencingumas ir ekonomikos augimas.

Programa palengvina bendradarbiavimą ir sustiprina mokslinių tyrimų ir inovacijų poveikį formuojant, remiant ir įgyvendinant ES politiką, taip pat sprendžiami pasaulinio masto uždaviniai. Ji padeda kurti kokybišką žinių bazę ir technologijas ir gerinti jų sklaidą.

Vykdant šią programą kuriamos darbo vietos, visapusiškai įtraukiamas ES specialistų rezervas, skatinamas ekonomikos augimas, remiamas pramonės konkurencingumas ir optimizuojamas investicijų poveikis sustiprintoje Europos mokslinių tyrimų erdvėje (EMTE).

Programoje gali dalyvauti ES ir asocijuotųjų šalių juridiniai asmenys.

Programos interneto svetainė

Galimybės gauti finansavimą

Kvietimai teikti paraiškas

Susipažinkite su vykstančiais ir būsimais kvietimais teikti paraiškas pagal programą „Europos horizontas

Žiūrėti kvietimus teikti paraiškas

Kaip teikti paraišką?

Sužinokite, kaip pasiūlyti projektą ir kaip vyksta jų atranka.

Kas gali dalyvauti?

Sužinokite daugiau apie galimybes pagal šią programą ir kas gali teikti paraiškas.

Konkursai

Susipažinkite su vykstančiais ir būsimais konkursais, susijusiais su programa „Europos horizontas

Poveikis ir veiksmingumas

Finansuojami projektai ir rezultatai

Biudžetas ir veiksmingumas

Pateikiami svarbiausi veiklos rezultatai, pagrindiniai veiklos rezultatų rodikliai, veiksmingumo planas ir vertinimas.

Programos ypatybės

 • Valdymo būdas

  Tiesioginis ir netiesioginis valdymas

 • Indėlis siekiant su klimatu susijusių tikslų

  35 % (tikslas)

 • DFP išlaidų kategorija

  Bendroji rinka, inovacijos ir skaitmeninė ekonomika

 • Visas 2021–2027 m. biudžetas

  95,51 mlrd. EUR, iš kurių 5,4 mlrd. EUR pagal NGEU (dabartinėmis kainomis)

 • Grupė

  Moksliniai tyrimai ir inovacijos

Dokumentai

Kontaktiniai duomenys

Kur ieškoti informacijos, jei kilo klausimų apie šią programą: