Σχετικά με το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» αποτελεί το κυριότερο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία.

Αντιμάχεται την κλιματική αλλαγή, συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη της ΕΕ.

Το πρόγραμμα διευκολύνει τη συνεργασία και ενισχύει τον αντίκτυπο της έρευνας και της καινοτομίας στην ανάπτυξη, στη στήριξη και στην εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ, αντιμετωπίζοντας παράλληλα τις παγκόσμιες προκλήσεις. Στηρίζει τη δημιουργία και την καλύτερη διάδοση γνώσεων και τεχνολογιών αριστείας.

Δημιουργεί θέσεις εργασίας, αξιοποιεί πλήρως τη δεξαμενή ταλέντων της ΕΕ, τονώνει την οικονομική ανάπτυξη, προάγει τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα και βελτιστοποιεί τον αντίκτυπο των επενδύσεων σε έναν ενισχυμένο Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας.

Μπορούν να συμμετέχουν νομικές οντότητες από την ΕΕ και τις συνδεδεμένες χώρες.

Ιστότοπος του προγράμματος

Δυνατότητες χρηματοδότησης

Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων

Δείτε τις ανοικτές και τις επικείμενες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη»:

Δείτε τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων

Πώς να υποβάλετε αίτηση

Μάθετε πώς να προτείνετε ένα έργο και πώς λειτουργεί η διαδικασία επιλογής έργων.

Ποιος/-α είναι επιλέξιμος/-η

Μάθετε περισσότερα για τις ευκαιρίες που προσφέρονται μέσω αυτού του προγράμματος και για το ποιος/-α μπορεί να υποβάλει αίτηση.

Προσκλήσεις υποβολής προσφορών

Δείτε τις ανοικτές και τις επικείμενες προσκλήσεις υποβολής προσφορών που συνδέονται με το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη»

Αντίκτυπος και επιδόσεις

Χρηματοδοτούμενα έργα και αποτελέσματα

Προϋπολογισμός και επιδόσεις

Περιλαμβάνει τα σημαντικότερα σημεία των επιδόσεων, τους κύριους δείκτες επιδόσεων, καθώς και το πλαίσιο και την αξιολόγηση των επιδόσεων.

Χαρακτηριστικά του προγράμματος

 • Τρόπος διαχείρισης

  Άμεση και έμμεση διαχείριση

 • Συνεισφορά για το κλίμα

  35 % (στόχος)

 • Τομέας του ΠΔΠ

  Ενιαία αγορά, καινοτομία και ψηφιακή οικονομία

 • Συνολικός προϋπολογισμός 2021-2027

  95,51 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 5,4 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης NGEU (τρέχουσες τιμές)

 • Ομάδα

  Έρευνα και Καινοτομία

Έγγραφα

Επικοινωνία

Για ερωτήσεις σχετικά με το πρόγραμμα αυτό, μπορείτε να απευθυνθείτε στη διεύθυνση: