O programu

Horizont Evropa je klíčový program EU sloužící k financování výzkumu a inovací.

Pomáhá v boji proti změně klimatu, při dosahování cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje a posiluje konkurenceschopnost a růst EU.

Program usnadňuje spolupráci a posiluje dopad výzkumu a inovací při rozvoji, podpoře a provádění politik EU při řešení globálních výzev. Podporuje generování a šíření špičkových odborných poznatků a technologií.

Vytváří pracovní místa, pomáhá plně zapojit nejtalentovanější, podporuje hospodářský růst, konkurenceschopnost průmyslu a optimalizuje investiční dopad v rámci posíleného Evropského výzkumného prostoru.

Zapojit se do něj mohou právní subjekty z EU a přidružených zemí.

Internetové stránky programu

Možnosti financování

Výzvy k podávání návrhů

Podívejte se na výzvy k předkládání návrhů probíhající a připravované v rámci programu Horizont Evropa:

Viz výzvy k předkládání návrhů

Jak podat žádost

Jak navrhnout projekt a jak funguje výběr projektů.

Kdo se může hlásit?

O příležitostech, které jsou v rámci tohoto programu k dispozici, a o tom, komu jsou určeny.

Výzvy k podávání nabídek

Podívejte se na výzvy k podávání nabídek probíhající a připravované v rámci programu Horizont Evropa.

Účinnost a výsledky

Financované projekty a výsledky

Rozpočet a měření výsledků

Hlavní údaje, klíčové ukazatele výkonnosti, výkonnostní rámec a hodnocení.

Charakteristika programu

 • Způsob řízení

  Přímé a nepřímé řízení

 • Příspěvek v oblasti klimatu

  35 % (cíl)

 • Okruh víceletého finančního rámce

  Jednotný trh, inovace a digitální oblast

 • Celkový rozpočet na období 2021–2027

  95,51 miliardy eur, z toho 5,4 miliardy eur v rámci NextGenerationEU (v běžných cenách)

 • Klastr

  Výzkum a inovace

Dokumenty

Kontakt

S dotazy týkajícími se tohoto programu se obracejte na: