Om programmet

EU är världens största givare av utvecklingsbistånd och den främsta handelspartnern och utländska investeraren för nästan alla länder i världen.

EU:s långtidsbudget för 2021–2027 kommer att bidra till en mer effektiv och synlig politik för utrikes frågor och en stärkt samordning med de inrikes frågorna. EU får dessutom den flexibilitet som behövs för att snabbare kunna reagera på nya kriser och utmaningar.

Instrumentet kommer att kanalisera den största delen av medlen för yttre åtgärder, med en budget på 79,5 miljarder euro. Det kommer att vara EU:s främsta verktyg för att bidra till att utrota fattigdom och främja hållbar utveckling, välstånd, fred och stabilitet.

Fleråriga program kommer att slutföras under andra halvan av 2021.

Programmets webbplats

Finansieringsmöjligheter

Ansökningsomgångar

Se pågående och kommande ansökningsomgångar för Europa i världen.

Se ansökningsomgångar

Så ansöker du

Läs om hur du föreslår ett projekt och hur projekten väljs ut.

Upphandlingar

Se pågående och kommande ansökningsomgångar för Europa i världen.

Genomslag och resultat

Finansierade projekt och resultat

Budget och resultat

Viktiga resultat, nyckeltal, resultatram och utvärdering.

Mer fakta

 • Förvaltningsmetod

  Direkt och indirekt förvaltning

 • Klimatbidrag

  30 % (mål)

 • Budgetrubrik

  Grannländer och omvärlden

 • Total budget för 2021–2027

  80,59 miljarder euro (löpande priser), varav 1,13 miljarder euro i återflöden från Europeiska utvecklingsfonden (preliminärt belopp)

 • Kluster

  Yttre åtgärder