Par programmu

Eiropas Savienība ir pasaulē lielākā attīstības palīdzības sniedzēja un gandrīz ikvienas valsts galvenā tirdzniecības partnere un nozīmīgākais ārvalstu investīciju avots.

2021.–2027. gada budžets sekmēs ES ārpolitikas efektivitāti un pamanāmību, ārpolitiku ciešāk saskaņos ar iekšpolitiku un uzlabos ES spēju elastīgi un ātri reaģēt uz jaunām krīzēm un problēmām.

Ar šo instrumentu, kura budžets ir 79,5 miljardi eiro, tiks novirzīta lielākā daļa ārējās darbības līdzekļu. Tas būs ES galvenais rīks, kas palīdzēs izskaust nabadzību un sekmēt ilgtspējīgu attīstību, labklājību, mieru un stabilitāti.

Daudzgadu programmas tiks pabeigtas 2021. gada otrajā pusgadā.

Programmas vietne

Finansējuma iespējas

Uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus

Informācija par izsludinātajiem un gaidāmajiem uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus saistībā ar instrumentu “Eiropa pasaulē”:

Skatīt uzaicinājumus

Kā pieteikties

Uzziniet, kā iesniegt projektu un kā notiek projektu atlase.

Uzaicinājumi iesniegt piedāvājumus

Informācija par izsludinātajiem un gaidāmajiem uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus saistībā ar instrumentu “Eiropa pasaulē”.

Ietekme un rezultāti

Finansētie projekti un to rezultāti

Budžets un sniegums

Ietver būtiskākos sasniegumus, galvenos darbības rādītājus, snieguma satvaru un novērtējumu.

Pamatinformācija

 • Pārvaldības veids

  Tieša un netieša pārvaldība

 • Ieguldījums klimatrīcībā

  30 % (mērķis)

 • DFS kategorija

  Kaimiņattiecības un pasaule

 • Kopējais budžets (2021.–2027. g.)

  80,59 miljardi eiro (faktiskajās cenās), no kuriem 1,13 miljardus eiro veido atmaksājumi no Eiropas Attīstības fonda (orientējoša summa)

 • Kopa

  Ārējā darbība