Om programmet

EU er verdens største yder af udviklingsbistand, den største handelspartner og den største udenlandske investor for næsten alle lande i verden.

Budgettet for 2021-2027 vil øge effektiviteten og synligheden af EU's eksterne politikker, styrke koordineringen med interne politikker og give EU den fleksibilitet, der er nødvendig for at kunne reagere hurtigere på nye kriser og udfordringer.

Størstedelen af midlerne til eksterne foranstaltninger vil blive formidlet gennem dette instrument med et budget på 79,5 mia. euro. Instrumentet vil være EU's vigtigste redskab i bestræbelserne på at udrydde fattigdom og fremme bæredygtig udvikling, velstand, fred og stabilitet

Flerårige programmer færdiggøres i andet halvår af 2021.

Programmets website

Finansieringsmuligheder

Forslagsindkaldelser

Se de igangværende og kommende forslagsindkaldelser under Et globalt Europa:

Se forslagsindkaldelser

Sådan ansøger du

Find ud af, hvordan du foreslår et projekt, og hvordan projektudvælgelsesprocessen fungerer.

Udbud

Se de igangværende og kommende udbud vedrørende Et globalt Europa.

Effekt og resultater

Finansierede projekter og resultater

Budget og resultater

Omfatter de vigtigste resultater og centrale resultatindikatorer samt resultatrammen og -vurderingen.

Fakta om programmet

 • Forvaltningsmetode

  Direkte og indirekte forvaltning

 • Klimabidrag

  30 % (mål)

 • FFR-udgiftsområde

  Naboområder og verden

 • Samlet budget 2021-2027

  80,59 mia. euro (i løbende priser), heraf 1,13 mia. euro i tilbageførsler fra Den Europæiske Udviklingsfond (vejledende beløb)

 • Klynge

  Foranstaltninger udadtil