O programu

Evropská unie je největším světovým dárcem rozvojové pomoci. Je hlavním obchodním partnerem a nejvýznamnějším zahraničním investorem v téměř každé zemi světa.

V období 2021–2027 se díky rozpočtu zvýší účinnost a viditelnost vnějších politik EU, posílí se koordinace s vnitřními politikami a EU získá více flexibility, aby mohla rychleji reagovat na nové krize a výzvy.

V tomto nástroji se soustředí největší podíl finančních prostředků na vnější činnost. Jeho rozpočet činí 79,5 miliardy eur. Představuje hlavní prostředek, kterým Unie přispívá k vymýcení chudoby, podporuje udržitelný rozvoj, prosperitu, mír a stabilitu.

Víceleté programy budou dokončeny v druhé polovině roku 2021.

Internetové stránky programu

Možnosti financování

Výzvy k podávání návrhů

Přehled aktuálních a připravovaných výzev k podávání návrhů v rámci programu Globální Evropa:

Zobrazit výzvy k podávání návrhů

Jak podat žádost

Informace o tom, jak navrhnout projekt a jak jsou projekty vybírány.

Výzvy k podávání nabídek

Přehled aktuálních a připravovaných výzev k podávání nabídek v rámci programu Globální Evropa:

Dopad a výkonnost

Financované projekty a jejich výsledky

Rozpočet a výkonnost

Zahrnuje hlavní body a klíčové ukazatele výkonnosti, výkonnostní rámec a hodnocení.

Charakteristiky programu

 • Způsob řízení

  Přímé a nepřímé řízení

 • Příspěvek k plnění klimatických cílů

  30 % (cíl)

 • Okruh VFR

  Sousedství a svět

 • Celkový rozpočet na období 2021–2027

  80,59 miliardy eur (v běžných cenách), z čehož 1,13 miliardy eur pochází z využití prostředků získaných z dřívějších operací Evropského rozvojového fondu (orientační částka)

 • Klastr

  Vnější činnost