Om fonden

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) ger stöd till offentliga och privata organ i alla EU-regioner för att minska ekonomiska, sociala och geografiska skillnader. Fonden stöder investeringar genom nationella eller regionala program.

Under 2021–2027 stöder fonden investeringar som ska göra EU och de europeiska regionerna mer

 • konkurrenskraftiga och smarta genom innovation och stöd till små och medelstora företag, digitalisering och bredbandsutbyggnad
 • miljövänliga, koldioxidsnåla och resilienta
 • sammankopplade genom bättre transporter
 • sociala genom effektiv och inkluderande sysselsättning, utbildning, kompetensutveckling, social delaktighet och lika tillgång till hälso-och sjukvård samt satsningar på kultur och hållbar turism
 • medborgartillvända genom lokalt ledd utveckling och hållbar stadsutveckling i hela EU.

Eruf genomförs genom delad förvaltning. Lokala myndigheter efterlyser projekt som är anpassade till deras särskilda behov. Eruf omfattas av Förordningen om gemensamma bestämmelser.

Fondens webbplats

Finansieringsmöjligheter

Så ansöker du

Läs om hur du föreslår ett projekt och hur projekten väljs ut.

Genomslag och resultat

Budget och resultat

Viktiga resultat, nyckeltal, resultatram och utvärdering.

Mer fakta

 • Förvaltningsmetod

  Delad förvaltning

 • Klimatbidrag

  30 % (mål)

 • Budgetrubrik

  Sammanhållning, resiliens och värden

 • Total budget för 2021–2027

  226,05 miljarder euro (löpande priser)

 • Kluster

  Regional utveckling och sammanhållning

Kontakt

Har du frågor om fonden? Kontakta oss på följande adress: