Over het Fonds

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) verstrekt financiering aan openbare en particuliere instanties in alle regio’s van de EU om de economische, sociale en territoriale ongelijkheden te verkleinen. Het fonds ondersteunt investeringen via specifieke nationale of regionale programma’s.

In 2021-2027 zal het fonds zorgen voor investeringen om Europa en zijn regio’s:

 • concurrerender en slimmer te maken door innovatie en ondersteuning van het midden- en kleinbedrijf, digitalisering en digitale connectiviteit
 • groener, koolstofarm en veerkrachtig te maken
 • meer te verbinden door betere mobiliteit
 • socialer te maken door ondersteuning van degelijke en inclusieve banen, onderwijs, vaardigheden, sociale inclusie en gelijke toegang tot gezondheidszorg, en door versterking van de rol van cultuur en duurzaam toerisme
 • dichter bij de burger te brengen door ondersteuning van lokale ontwikkeling en duurzame stedelijke ontwikkeling in de hele EU

Het EFRO valt onder gedeeld beheer. Lokale overheden vragen om projecten die zijn afgestemd op hun specifieke behoeften. Het wordt geregeld door Verordening gemeenschappelijke bepalingen.

Website van het Fonds

Financieringsmogelijkheden

Hoe aanvragen?

Ontdek hoe u een project kunt voorstellen en hoe de selectie werkt.

Impact en prestaties

Begroting en prestaties

Omvat de belangrijkste prestaties, kernprestatie-indicatoren, het prestatiekader en de beoordeling.

Kenmerken van het fonds

 • Wijze van beheer

  Gedeeld beheer

 • Klimaatbijdrage

  30% (doelstelling)

 • MFK-rubriek

  cohesie, veerkracht en waarden

 • Totaal budget 2021-2027

  226,05 miljard euro (in lopende prijzen)

 • Cluster

  Regionale ontwikkeling en cohesie

Contactgegevens

Als u vragen heeft over dit fonds kunt u contact opnemen met: