Tietoa rahastosta

Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) myönnetään rahoitusta julkisille ja yksityisille elimille kaikkialla EU:ssa taloudellisten, sosiaalisten ja alueellisten erojen vähentämiseksi. Rahastosta tuetaan investointeja erityisten kansallisten tai alueellisten ohjelmien kautta.

Vuosina 2021–2027 rahaston avulla voidaan tehdä investointeja, jotta Eurooppa ja sen alueet olisivat jatkossa

 • kilpailukykyisempiä ja älykkäämpiä innovoinnin ja pienille ja keskisuurille yrityksille annettavan tuen kautta sekä digitalisoinnin ja digitaalisen yhteenliitettävyyden ansiosta
 • vihreämpiä, vähähiilisiä ja selviytymiskykyisiä
 • yhteenliitetympiä lisäämällä liikkumismahdollisuuksia
 • sosiaalisempia, tukemalla tuloksellista ja osallistavaa työllisyyttä, koulutusta, osaamista, sosiaalista osallisuutta sekä terveydenhuollon yhdenvertaista saatavuutta ja vahvistamalla kulttuurin ja kestävän matkailun merkitystä
 • lähempänä ihmisiä, tukemalla paikallisjohtoista kehitystä ja kestävää kaupunkikehitystä koko EU:ssa.

EAKR:ää hallinnoidaan yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa. Paikallisviranomaiset pyytävät erityistarpeisiinsa mukautettuja hankkeita. Sitä hallinnoi Yhteisiä säännöksiä koskeva asetus.

Rahaston verkkosivusto

Rahoitusmahdollisuudet

Hakuohjeet

Tutustu hanke-ehdotuksen tekemiseen ja hankkeiden valintaprosessiin.

Vaikutus ja tuloksellisuus

Budjetti ja tuloksellisuus

Tulostavoitteet, keskeiset tulosindikaattorit sekä tuloksellisuus- ja arviointikehys.

Rahaston ominaisuudet

 • Hallinnointitapa

  Yhteistyöhön perustuva hallinnointi

 • Ilmastotavoitteiden osuus

  30 % (tavoite)

 • Monivuotisen rahoituskehyksen otsake

  Koheesio, palautumiskyky ja arvot

 • Kokonaisbudjetti 2021–2027

  226,05 miljardia euroa (käypinä hintoina)

 • Klusteri

  Aluekehitys ja koheesio

Yhteystiedot

Tätä rahastoa koskevat kysymykset: