Om fonden

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) yder støtte til offentlige og private organer i alle EU's regioner for at mindske de økonomiske, sociale og territoriale forskelle. Fonden støtter investeringer gennem målrettede nationale og regionale programmer.

I 2021-2027 støtter fonden investeringer med det mål at gøre Europa og de europæiske regioner:

 • mere konkurrencedygtige og intelligente gennem innovation og støtte til små og mellemstore virksomheder samt digitalisering og digital konnektivitet
 • grønnere, kulstoffattige og modstandsdygtige
 • tættere forbundne ved at øge mobiliteten
 • mere sociale ved at støtte effektiv og inkluderende beskæftigelse, uddannelse, udvikling af færdigheder, social inklusion og lige adgang til sundhedspleje samt styrkelse af kulturens og den bæredygtige turismes rolle
 • mere borgernære ved at støtte lokalt styret udvikling og bæredygtig byudvikling i hele EU

Støtte via EFRU ydes under delt forvaltning. Lokale myndigheder opfordrer til projekter, der er tilpasset deres specifikke behov. Den forvaltes af Forordningen om fælles bestemmelser.

Fondens websted

Finansieringsmuligheder

Sådan ansøger du

Læs mere om indsendelse af projektforslag og om, hvordan projektudvælgelsen foregår.

Effekt og resultater

Budget og resultater

Omfatter vigtigste resultater, primære resultatindikatorer samt resultatramme og evaluering.

Fakta om fonden

 • Forvaltningsmetode

  Delt forvaltning

 • Klimabidrag

  30 % (mål)

 • FFR-udgiftsområde

  Samhørighed, resiliens og værdier

 • Budget i alt 2021-2027

  226,05 mia. euro (i løbende priser)

 • Klynge

  Regional udvikling og samhørighed

Kontakt

Spørgsmål om fonden: