Informace o fondu

Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) poskytuje finanční prostředky veřejným a soukromým subjektům ve všech regionech EU s cílem snížit hospodářské, sociální a územní rozdíly. Fond podporuje investice prostřednictvím specializovaných vnitrostátních nebo regionálních programů.

V období 2021–2027 bude díky fondu možné investovat, tak aby Evropa a její regiony byly:

 • konkurenceschopnější a inteligentnější díky inovacím a podpoře malých a středních podniků, jakož i digitalizaci a digitální konektivitě
 • ekologičtější, nízkouhlíkové a odolné
 • propojenější díky intenzivnější mobilitě
 • sociálnější a podporovaly efektivní a inkluzivní zaměstnanost, vzdělávání, dovednosti, sociální začleňování a rovnost v přístupu ke zdravotní péči, jakož i posílení úlohy kultury a udržitelného cestovního ruchu
 • blíže občanům a podporovaly místně vedený rozvoj a udržitelný rozvoj měst v celé EU

EFRR se provádí v rámci sdíleného řízení. Místní orgány vypisují řízení na projekty přizpůsobené jejich specifickým potřebám. Fond spravuje Nařízení o společných ustanoveních.

Internetové stránky fondu

Možnosti financování

Jak podat žádost

Informace o tom, jak navrhnout projekt a jak jsou projekty vybírány.

Dopad a výkonnost

Rozpočet a výkonnost

Zahrnuje hlavní body a klíčové ukazatele výkonnosti, výkonnostní rámec a hodnocení.

Funkce fondu

 • Způsob řízení

  Sdílené řízení

 • Příspěvek v oblasti klimatu

  30 % (cíl)

 • Okruh VFR

  Soudržnost, odolnost a hodnoty

 • Celkový rozpočet na období 2021–2027

  226,05 miliardy eur (v běžných cenách)

 • Klastr

  Regionální rozvoj a soudržnost

Kontakt

Máte-li dotazy týkající se tohoto fondu, obraťte se prosím na: