Over het programma

Het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) helpt landbouwers in de EU te zorgen voor een continue voorziening van veilig, gezond en betaalbaar voedsel.

Het ELGF biedt landbouwers uit de EU:

 • een basisbetaling
 • een vergroeningsbetaling (als beloning voor duurzame landbouwmethoden)
 • een premie voor jonge landbouwers

De EU-landen kunnen uit het ELGF ook speciale regelingen financieren voor kleine en middelgrote landbouwbedrijven, voor boeren in gebieden met natuurlijke beperkingen en voor sectoren die in moeilijkheden verkeren.

Het ELGF financiert eveneens maatregelen om de landbouwmarkten te stabiliseren. Deze maatregelen kaderen binnen de gemeenschappelijke marktordening.

Website van het programma

Financieringsmogelijkheden

Oproepen tot het indienen van voorstellen

Bekijk de lopende en toekomstige oproepen tot het indienen van voorstellen in het kader van het ELGF:

Zie oproepen tot het indienen van voorstellen

Aanbestedingen

Bekijk de lopende en toekomstige aanbestedingen in het kader van het ELGF:

Impact en resultaten

Budget en resultaten

Omvat opvallende prestaties, de belangrijkste prestatie-indicatoren, het prestatiekader en een beoordeling.

Kenmerken van het programma

 • Beheersvorm

  Gedeeld beheer

 • Klimaatbijdrage

  26% (2021-2022); 40% (2023-2027) (doelstelling)

 • MFK-rubriek

  Natuurlijke hulpbronnen en milieu

 • Totaal budget 2021-2027

  291,09 miljard euro (in lopende prijzen)

 • Cluster

  Landbouw- en maritiem beleid