Over het programma

Het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) financiert de bijdrage van de EU aan programma’s voor plattelandsontwikkeling.

Programma’s voor plattelandsontwikkeling omvatten maatregelen en projecten die bijdragen aan deze EU-brede doelstellingen:

 • de concurrentiekracht in de landbouw verbeteren,
 • zorgen voor een duurzaam beheer van de natuurlijke hulpbronnen en klimaatactie,
 • een evenwichtige territoriale ontwikkeling van plattelandseconomieën en -gemeenschappen realiseren.

De programma’s worden op nationaal of regionaal niveau opgesteld en moeten toewerken naar specifieke streefcijfers in verband met de EU-doelstellingen voor plattelandsontwikkeling.

Website van het programma

Financieringsmogelijkheden

Oproepen tot het indienen van voorstellen

Bekijk de lopende en toekomstige oproepen tot het indienen van voorstellen in het kader van het Elfpo:

Zie oproepen tot het indienen van voorstellen

Aanbestedingen

Bekijk de lopende en toekomstige aanbestedingen in het kader van het Elfpo.

Impact en resultaten

Budget en resultaten

Omvat opvallende prestaties, de belangrijkste prestatie-indicatoren, het prestatiekader en een beoordeling.

Kenmerken van het programma

 • Beheersvorm

  Gedeeld beheer

 • Klimaatbijdrage

  26% (2021-2022); 40% (2023-2027) (doelstelling)

 • MFK-rubriek

  Natuurlijke hulpbronnen en milieu

 • Totaal budget 2021-2027

  95,51 miljard euro, waarvan 8,07 miljard euro onder NextGenerationEU (lopende prijzen)

 • Cluster

  Landbouw- en maritiem beleid